Miljöpolicy

Miljöpolicy

Inom SVAB snickeri arbetar vi för en hållbar miljö genom att göra aktiva val i vårt dagliga arbete. Våra val och åtgärder genomsyrar olika faser i arbetet, och är en del av grundstrukturen i företaget.  

Vi bidrar till en långsiktigt hållbar miljö genom att:


  • följa gällande lagstiftning, förordningar och andra krav gällande miljön.
  • prioritera varor och material med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Sträva efter att vara resurseffektiva i våra transporter.
  • Strävar efter att minska avfallet i arbetet genom att planera inköpen samt återanvända och återvinna i möjligaste mån.
  • Sträva efter att utveckla vår kunskap och arbetssätt för att öka resurseffektivitet och göra bättre hållbara val.